fyzické čistenie (pred a po)

Výber fotografií z fyzického čistenia zariadení.