modernizácie školských učební

Výber fotografií z realizácií modernizácie učební pre žiakov základných škôl. Dodávka nového hardvéru ,fyzické čistenie zariadení, softvérové čistenie zariadení, montáž nových projektorov, inštalácia softvéru podľa požiadaviek, montáž a inštalácia interaktívnych tabúľ, návrh a realizácie WiFi sietí pre žiakov a učiteľov a pod…