Poraďte sa s právnikom

Právnika si mnohí z vás môžu predstaviť ako obhajcu, zastupujúceho obžalovanú osobu z trestného činu na súde, alebo prítomného na rozvodovom konaní, avšak právnici v Bratislave sú tiež ľudia, ktorí na základe svojho vzdelania a právnej praxe poskytujú odborné poradenstvo. Ich služby je výhodné využiť v mnohých životných situáciách, teda najmä tam, kde je niekým porušovaný zákon, alebo ide o dôležité životné kroky, kde je v hre veľký finančný obnos či hmotný alebo nehmotný majetok.

Poradenstvo v prípade spáchania trestného činu – trestnú činnosť ľudia páchajú celkom vedome, ale aj z nevedomosti či z nedbanlivosti. Nemusí ísť o zlý úmysel, ale napriek tomu prekročíte zákon, a vtedy je právna pomoc samozrejme vítaná, a to ešte pred začatím trestného stíhania.

právne paragrafy

Kúpa a predaj – predávate alebo kupujete automobil, nehnuteľnosť, starožitnosti, zlato, šperky, alebo celú firmu či duševné vlastníctvo, kedy sa jedná o väčšiu sumu peňazí či finančnú hodnotu? Potom sa vo svojom záujme na právnika obracajte vždy, pretože amatér nebýva obvykle schopný ošetriť priebeh predaja či kúpy tak, aby tu nedošlo k nejakej zásadnej chybe či opomenutiu.

právna pomoc

Medziľudské vzťahy – právna pomoc sa hodí aj v situáciách, keď sa dostávate do sporu s nejakými ľuďmi ohľadom majetku, životného štýlu a ďalším vzťahovým väzbám medzi priateľmi, príbuznými, susedmi, ale aj celkom neznámymi ľuďmi. Môže sa tu jednať napríklad o vydieranie, vyhrážanie, šikanovanie, ohováranie, poškodzovanie majetku, týranie zvierat a detí atď.

Váš zamestnávateľ – ak nepanujú medzi zamestnancom a zamestnávateľom dobré vzťahy, môže tu dochádzať k podobným nepríjemnostiam, kde navyše figuruje výška zárobku, nárok na dovolenku a osobné voľno a tiež zneužívanie osobných údajov. Niektorí zamestnávatelia porušujú zákon úplne zámerne, iní si toho nemusia byť vedomí. Právnik v Bratislave https://www.lexante.sk/lexante-bratislava.html sa zameria na konkrétny problém a môže vám nielen poradiť, ale aj zastupovať v súdnom konaní.