Zaujímavé fakty o správaní psov

Dôkazy založené na správaní, zvukoch, morfológii a molekulárnej biológii psov viedli k súčasnému všeobecne akceptovanému vedeckému poznaniu, že všetky plemená domáceho psa sa vyvinuli zo šedého vlka.

pobřeží

Každý pes je špecifická osobnosť. Inak sa správa, má rád iné veci. Psy majú veľmi vysoký stupeň sociálnej inteligencie. Učia sa rôznymi spôsobmi, ako je pozorovanie správania iných psov a alebo aj ľudí. Prechádzajú sériou kognitívnych vývojových štádií, rovnako ako ľudia. Ukázalo sa, že psy vykazujú množstvo komplexných emócií vrátane optimizmu, pesimizmu, depresie a žiarlivosti, prejavujú dokonca súcit a empatiu k iným zvieratám alebo ľuďom.

husky

Psy si navzájom pomáhajú. Vedci preukázali, že ak psovi v minulosti pomáhal iný pes, aj tento pomôže ďalšiemu. Určite sami na sebe poznáte nákazlivosť zívania. Ukázalo sa, že sa to netýka iba ľudí, ale aj psov, keďže táto nákazlivosť je silne prepojená s empatiou.

Psy komunikujú rôznymi spôsobmi. Vôňou, Fyzickým vzhľadom, pozíciou tela, výrazmi tváre, pohybmi a zvukmi. Dobre vyškolení odborníci ich môže veľmi dobre pochopiť.
Psy majú neuveriteľne dobrý čuch. Majú oveľa viac zmyslových čuchových buniek ako ľudia. Môžu ich mať až 220 miliónov, ale závisí to od rasy.

Ľudia a psy sa spoločne vyvíjali spoločne počas viac ako 12 000 rokov. Zatiaľ čo ľudia zreteľne ovplyvnili vývoj psov prostredníctvom selektívneho chovu, dôsledná prítomnosť psov v ľudskej kultúre ovplyvnila zároveň aj vývoj ľudí.
Ľudské tváre sú známe ako asymetrické, pričom ľudia inštinktívne pri stretnutí pozerajú na pravú stranu tváre, keď chcú zistiť niekoho emocionálny stav. Psy vyvinuli ten istý inštinkt pri stretnutí s človekom, napriek tomu, že to nerobia pri stretávaní s inými psami. Nie je známe, že by to urobil iný neprimát.

buldok

Psy zohrávajú dôležitú úlohu pri terapii, v domácnostiach, v nemocniciach, hospicoch, školách so špeciálnymi potrebami a na iných miestach. Je známe, že samotná prítomnosť milovaného psa má hlboko terapeutický vplyv na pacientov.