Vysokotlakové a elektromechanické krtkovanie profesionálmi

Na údržbu a čistenie kanalizácií, odpadov, potrubí, sifónov a výleviek nikdy nepostačujú domáce prípravky, nie sú natoľko profesionálne, aby odstránili časom usadené nečistoty, kaly a usadeniny, ktoré postupne zužujú priebeh potrubí a spomaľujú odtok. Pre správny výber a profesionálne krtkovanie modernou technikou sa obráťte na non stop servis krtkovanie bratislava, ktorý sa nachádza v mnohých regiónoch. V ponuke nájdete v prvom rade ľudský a profesionálny prístup, vybavenie modernou a spoľahlivou technikou, vždy korektné ceny a samozrejme rýchly zásah so spoľahlivým výsledkom.

veľké používanie saponátov

Prevencia vo forme krtkovania by vždy mala predchádzať havárií, prečistenie odpadov modernou technikou je dnes nevyhnutnosťou, často používané saponáty, prášky, detergenty, mydlá, kuchynské odpady zanechávajú stopu a postupne upchávajú kanalizácie a odtoky.

Zanedbaná prevencia sa žiaľ prejaví na havárii, ktorá je už sprevádzaná škodami a stratami. Aj tu Vám ale non stop servis rýchlo a účinne poradí formou čistenia kanalizácie vysokým tlakom a prúdom vody s pripojeným výkonným čerpadlom alebo formou elektromechanického prečistenia za pomoci špeciálne upravených špirál, ktoré rotačným pohybom rozbíjajú kaly a usadeniny a napomáhajú, aby sa odtoky stali rýchlo priepustnými.

nesprávne krtkovanie

Zaujímavou ponukou služby je TV monitoring a frézovanie kanalizácie, trasovanie a sanácia potrubia, ktoré Vám poskytnú obraz o aktuálnom stave, pomôžu odstrániť stavebné zvyšky a odpady rôzneho druhu, aj vrátane starých koreňov stromov, nahradia Vám stratenú dokumentáciu a pripravia kanalizácie a odpady na kompletnú opravu alebo revíziu bez zbytočných výkopových prác.

Krtkovanie je vždy doprevádzané určitým neporiadkom, ponúkaný servis sa ho snaží minimalizovať, vďaka ekologickému a správnemu ekonomickému prístupu nebudú nutné zbytočné výkopové práce, čo sa odrazí aj na Vašej peňaženke.