Ešte aj v 21. storočí je ženám podsúvané, že ony majú byť tie, ktoré sa starajú o domácnosť. Varenie, pranie, žehlenie či upratovanie by mali byť činnosti, ktoré zvládajú s jednou rukou za chrbtom a s piesňou na perách. Samozrejme by si okrem toho mali nájsť čas na manžela, deti, svoje záľuby a ešte mať dostatok energie na to, aby v práci podali maximálny výkon. V minulosti bola táto požiadavka jednoduchšia, pretože muž sa zväčša staral o financovanie domácnosti a žena vychovávala deti a venovala sa činnostiam, ktoré sú v určitých oblastiach stále označované ako „typicky ženské.“

multifunkčná žena

Doba však pokročila a na financovaní domácnosti sa teraz spolupodieľajú obaja partneri. V tomto kontexte by bolo spravodlivé, ak by si manželia rozdelili aj domáce https://www.tpd.sk/domace-kina-c750 práce a starostlivosť o svoje ratolesti. Kameň úrazu je však v tom, že to takto jednoducho nefunguje, pretože sa vytvorili dva tábory. Kým jeden sa prispôsobil okolnostiam, druhý dehonestuje ženy v prípade, ak nedokážu skĺbiť všetky vyššie uvedené aktivity a vykonávať ich na 100%. Najzarážajúcejšie je, že znevažovanie zväčša neprichádza od zástupcov mužského pohlavia.

pomoc do domácnosti

Ženy sú tie, ktoré sa navzájom presviedčajú o tom, že ak nie je utretý prach na každej poličke a v kúpeľni ešte stále leží vlas z predchádzajúceho dňa, tak sú neschopné. Je však nevyhnutné akceptovať svoje limity a uvedomiť si, že nie je hanba požiadať o pomoc. Treba si priznať, že je nemožné chcieť, aby jeden človek stihol urobiť naraz toľko činností a ešte na 100%. Rovnako je nutné pochopiť aj to, že žiadna žena sa nenarodila s vysávačom v ruke, takže ju domáce práce nemusia nevyhnutne napĺňať. Mnohé sa im venujú iba z nevyhnutnosti. Určite nie je potrebné vysvetľovať, že ak niekto robí to, čo ho nebaví, tak to je na odvedenej práci aj vidieť. Naša firma je z tohto pohľadu pre vás skvelým riešením, preto hledám paní na upratovanie Poprad môžete u nás.